Abja haigla kodukord

Kõik ravil viibivad patsiendid ja hoolealused (loe kliendid) on kohustatud kinni pidama haigla kodukorrast. Korra rikkumine toob kaasa haiglast väljakirjutamise või hoolduslepingu lõpetamise.

 • Kliendid peavad hoidma ja austama puhtust ning korda, alluma personali korraldustele, suhtuma lugupidavalt ja heatahtlikult personali ning palatikaaslastesse. Palatikaaslaste häirimine ei ole lubatud.
 • Palatis on keelatud hoida kergesti riknevaid toite (sült, vorst, sink jms. salatid, piimasaadused jt.). Toidupakendile kirjutatakse nimi ja kuupäev (kui kuupäeva ei ole pakendil) ning asetatakse külmkappi. Säilitustähtaja ületanud toidud hävitatakse, nende tarvitamine toiduks on keelatud. Hooldaja viib külmutuskappi ja toob sealt toidu neile, kes ise ei saa liikuda.
 • Keelatud on esemete ja riiete asetamine aknalaudadele, radiaatoritele, nende kuhjamine voodisse jne. Riided peavad olema riidekapis või üleantud riidehoidu.
 • Must pesu antakse pesuperenaisele pesemiseks. Keelatud on musta pesu asetamine kappidesse, pesu pesemine ja palatis kuivatamine. Palume kinni pidada hügieeninõuetest.
 • Raha ja väärtesemete hoidmine palatis on keelatud. Raha ja väärtesemed paigutatakse raamatupidamistoas asuvasse seifkappi. Haiglast lahkudes hoiule pandud raha ja esemed tagastatakse. Kui klient keeldub raha ja väärtesemete paigutamisest seifi, siis nende kadumise eest haigla ei vastuta.
 • Haigla varasse ja üldkasutatavatesse ruumidesse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Haiglas liikudes säilitada vaikust ja rahu. Vaikne tund on 15.00-16.00 ja öörahu kella 22.00 – 06.00. Selleks ajaks on kõik palatis ning televiisor ja raadio välja lülitatud.
 • Külastusaeg on kõigil nädalapäevadel soovitavalt kella 14.30-17.00. Haiglal on õigus kehtestada vajaduse korral külastamise erirežiime. Lemmikloomade kaasavõtmine on keelatud.
 • Külastajal palume kindlasti eelnevalt teavitada valvepersonali, sest kliendi juures võib olla arst, on käsil hügieenitoimingud, protseduurid jne. Palume arvestada kõigi palatis viibivate inimestega. Personalil on õigus nõuda joobeseisundis külastaja viivitamatut lahkumist haigla ruumidest.
 • Klientide terviseseisundi kohta annab infot üldhooldusteenuse õde või valvepersonal. Õendusabi osakonnas annab terviseseisundi infot arst, õendusjuht, valveõde või vanemõde. Info edastamisel järgitakse kliendi soove, õigusi ja huve; avaliku teabe seadust ja teisi EV kehtivaid õigusakte.
 • Külastaja on kohustatud hoidma saladuses talle teatavaks saanud andmeid külastatava palatikaaslaste kohta. Külastajal ja kliendil on õigus teha ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.
 • Kliendil on lubatud helistada isikliku mobiiltelefoniga, häirimata palatikaaslasi. Personalil on õigus piirata mobiiltelefoni kasutamist.
 • Haiglas ja haigla territooriumil on suitsetamine keelatud.
 • Keelatud on igasuguste alkohoolsete jookide tarvitamine ja haiglasse toomine.
 • Hooldusosakonna kliendid (kes suudavad ise liikuda) võivad soovi korral koos saatjaga käia kaupluses, turul, sides jne. Teatage hooldajale oma vajadusest ja soovist ning tema suhtub sellesse heatahtlikult ja püüab võimalusel selle lahendada. Personali teadmata on majast lahkumine keelatud. Raviosakonna patsientidel, kes viibivad haiglas ravil, on ravil oleku ajal haigla territooriumilt lahkumine keelatud (esitage oma soovid hooldajale, kes käib poes ja toob soovitu). Iga päev hooldajad poes ei käi (va erivajadusel).
 • Ettepanekute, küsimuste ja kaebuste korral pöörduda õendusjuhi, vanemõe või juhataja poole suuliselt või kirjalikult (vt SA Abja Haigla kaebuste lahendamise kord)
Scroll to Top