Hinnakiri

Üldhoolduse osakonna päevatasu hind sõltub kliendi hooldusvajadusest ja lisakuludest, mis hinnatakse kliendi enda või tema esindajatega haiglasse saabumisel. Kokkulepitud hind kajastub hoolduslepingus. Vastavalt kliendi hooldusvajaduse muutusele tehakse ümberarvestusi.

Päevatasule lisanduvad perearsti/eriarsti poolt määratud ravimite kulud. 

Statsionaarsel haiglaravil või mujal viibimise ajutisel perioodil säilitatakse kliendi voodikoht maksumusega 40% päevatasu hinnaklassist. Vajadusel lisanduvad sõidukulud eriarsti juurde 50 eurosenti/km.

Hooldusteenuse eest tasumine toimub jooksva kalendrikuu eest raamatupidaja poolt esitatud arve alusel ja arvel märgitud tähtpäevaks, hiljemalt arvestuskuu 10. kuupäevaks. Arve esitatakse jooksva kuu teenuse kohta. Vajadusel tehakse kuu lõpul ümberarvestus kui teenust kasutatakse vähem (klient viibib haiglas vms) ja enam makstud summa tasaarvestatakse järgneva kuu maksega või kantakse maksja kontole tagasi.

Morgi teenustega kaasnevad tasud: 5 euri lahkunu korrastamine; 15 euri voodikoha hooldamise kulude katteks, kui patsiendi surm kattub õendusabi osakonda sisse tulemise päevaga ja ravipäevi ei lisandu; 10 euri/päev SA Abja Haiga surnukambri kasutamise eest, alates teisest päevast.

Seoses SA Abja Haigla majanduskulude jätkuvast kasvust ja personalile konkurentsivõimelise töötasu maksmise vajadusest, et säilitada hoolealuste head elu – ja olmetingimused, on hädavajalik muuta üldhoolduse osakonnas hinnakirja alates 01.aprillist 2023 a. Suurendame ka personali arvu ja veeme selle vastavusse sotsiaalmäärusega, mis ütleb: suurema hooldusvajadusega peab 9 inimese kohta olema vähemalt 1 hooldustöötaja ja väiksema hooldusvajadusega 12 inimese kohta 1 hooldustöötaja.

 • Päevatasu I hinnaklass – lihthooldus 37 €/päevas (hoolduskulu komponent 515.- kuus)
  Pakume elamisvõimalust, mille juures hoolealused (loe kliendid) ei vaja hooldamiseks abivahendeid ja püksmähkmeid, hügieenitoimingute vahendite olemasolu on tagatud. Klient saab iseseisvalt hakkama liikumisega, söömisega, igapäevase esmatoiminguga ja enesehooldamisega. Sõbralik ööpäevaringne teenindamine vastavalt toimetuleku vajadustele, oskustega personal tegeleb kliendi tervise seisukorrast lähtuvalt tema ootuste ja vajadustega. Pakume võimalust
  2x nädalas võtta osa organiseeritud ühistegevustest. Tegevusjuhendaja osutab abi jõukohase tegevusvõime-, suhtlemise-, aktiveerimise- ja muu mõtestatud vaba aja tegevuse korraldamisel. Terviseseisundist tulenevalt pakume füsioteraapia tugiteenust. 
 • Päevatasu II hinnaklass – täishooldus 41 €/päevas (hoolduskulu komponent 515.- kuus)
  Pakume elamisvõimalust, mille juures mäluhäiretega või voodikesksed hoolealused (loe kliendid) kasutavad ööpäevas hooldamiseks abivahendeid ja/või püksmähkmeid. Toimetulekuks pakume kvaliteetset personaalset vajaduspõhist hooldust ja ööpäevaringset kõrvalabi, järelvalvet kehaasendi muutmisel, riietumisel, söötmisel/jootmisel ja kehapuhtuse eest hoolitsemisel. Tagatud on üldhooldusteenuse meditsiiniõe abi või vajadusel perearsti ja/või eriarsti konsultatsiooni võimalus, abivahendid tervise halvenemise ennetamiseks, lamatiste ennetamiseks või ravimiseks. Abistame saatja olemasoluga abivahendite toel liikumisega. Motiveerime hoidma end aktiivsena ning leiame sobivaid tegevusi.
 • Päevatasu III hinnaklass – eriotstarbeline hooldus 47 €/päevas (hoolduskulu komponent 515.- kuus)         
  Pakume elamisvõimalust ja kvaliteetset personaalset hooldust gastrostoomi kaudu spetsiaalse toiteseguga toitmist vajavatele hoolealustele (loe klientidele) või stoomiga hoolealustele, insuliini süstimised ja veresuhkru jälgimised.
  Tagatud on turvaline elukeskkond ning ööpäevaringne järelvalve, eriotstarbeline üldhooldusteenuse meditsiiniõe abi või vajadusel perearsti ja/või eriarsti konsultatsiooni võimalus. Hoolduse hinna juurde kuuluvad kõik hooldus-ja abivahendid.
 • Terviseseisundi halvenemise ja/või muutuse korral suuname hoolealuse ööpäevaringsele õendusabi teenusele, kus ravi pikkus sõltub ravivajadusest (keskmiselt 18 päeva) ja mille eesmärk on parima võimaliku elukvaliteedi saavutamine.
Scroll to Top