Tervisekeskuse teenused

Logopeed
MA Teele Ladva-2016 omandanud kliinilise logopeedi kutse.
Töö eesmärgiks on laste ja täiskasvanute kõne, keele, kommunikatsiooni, hääle ja neelamishäirete hindamine ning logopeedilise teraapia läbiviimine.

Füsioterapeut
Abja Tervisekeskuses toimub füsioterapeudi vastuvõtt, kelle eesmärgiks on säilitada või taastada kliendi häiritud liikumis- ja tegevusvõimet. Füsioterapeudi teenus koosneb kliendi hindamisest, probleemide ja eesmärkide sõnastamisest ning nendest lähtuvate lahenduste teostamisest, nõustamisest. Tegeleme lastest kuni vanuriteni (v.a imikud). Abja perearstide nimistu patsientidele on teenuse osutamine tasuta, vajalik on perearsti saatekiri.
Väljaspool Abjat kehtivad tasulise teenuse hinnad:

Füsioteraapia individuaalne (kestvus 45 min) 20 €, 
vajadusel lisandub hindamine kinesioteipimiseks 5 €
Kinesioteipimine, ka rasedate 
(ühe kehapiirkonna) 5 €
Väikelaste (1-5 aastane) füsioteraapia (kestvus 30 min) 7 €

Ämmaemand
Abja Tervisekeskuses osutatakse iseseisvalt järgmiseid teenuseid:
normaalse raseduse jälgimine, sünnitusjärgne lapse ja naise jälgimine, uuringute määramine, tegemine ja hindamine, lihtsamate günekoloogiliste probleemide korral ravi määramine koos ravimite soovitamise ja kokkulepitud ravimitele retseptide väljakirjutamisega, reproduktiivtervise valdkonnas nõustamine. Abja  perearstide nimistu patsientidele on teenuse osutamine tasuta, vajalik on perearsti saatekiri.
Väljaspool Abjat kehtivad tasulise teenuse hinnad:

Ämmaemanda esmane vastuvõtt (kestvus 60 min) 25 €
Ämmaemanda iga järgnev vastuvõtt (kestvus 30 min) 15 €

Koduõde
Koduõe eesmärk on anda kvalifitseeritud õendushooldusteenust, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis olevale, kroonilist haigust põdevale või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendile (perearsti ettekirjutusel) efektiivseks toimetulekuks koduses keskkonnas. Teenust osutatakse Abja perearstide nimistu patsientidele, vajalik on perearsti saatekiri.

Eripedagoog
Abja Tervisekeskuse ruumides asub eripedagoogi kabinett. Koostööd tehakse ning nõustamisega tegeletakse lastevanemate, õpetajate ja teiste erialaspetsialistidega. Ülesandeks on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega.

Hambaravi
Abja Tervisekeskuse ruumides on avatud OÜ Dentes A&E Hambaravi.

Scroll to Top