SA Abja Haigla statsionaarse õendusabi osakonna patsiendiinfo

SA Abja Haigla  statsionaarse õendusabi osakonna patsiendiinfo

Statsionaarse õendusabi osakonda hospitaliseeritakse:

 • Eesti Haigekassas kindlustatud patsiendid kodudest perearsti saatekirja alusel;
 • Eesti Haigekassas kindlustatud patsiendid teistest kliinikutest suunava arsti saatekirja alusel;
 • Patsiendid, kes suudavad ravipäevade eest täies ulatuses ise tasuda (ei pea olema haigekassa kindlustatud). Vajalik perearsti saatekiri;
 • Info ja registreerimine telefonil 43 55 508 (valveõde) või 51 995 393 (juhataja)

Hospitaliseerimisele ei kuulu:

 • Kindlustamata isikud;
 • Ägeda haiguse ja kindla diagnoosita haiged;
 • Ainult hooldust vajavad isikud;
 • Rahutud, agressiivsed ja psühhiaatrilist ravi vajavad patsiendid;
 • Puudulikult vormistatud saatekirjaga isikud.

Hospitaliseerimine osakonda toimub:
E-R kell 9.00 – 14.00

Külastusajad:
E-P 14.30 – 17.00. Haiglal on õigus kehtestada vajaduse korral külastamise erirežiime.

Patsiente kutsutakse telefonile:
Tel 4355508
kell 16.00 – 19.00

Osakonna kodukord:
Äratus 06.00 – 07.00

Toitlustamine:
Hommikusöök  09.00 – 10.00
Lõunasöök        13.00 – 14.00
Õhtusöök          18.00 – 19.00
Õhtune tee       20.00 – 21.00
Protseduurid 07.00 – 15.00 või vastavalt määramisele

Öörahu 22.00 – 06.00

Teadmiseks
Kaasavõetud toiduaineid hoida külmakapis  (märkida peale nimi, palati number ja kuupäev). Personalil on õigus hävitada märgistamata, säilitamistähtaja ületanud ja riknemistunnustega  toit.

Ettepanekuid, kaebusi ja tänu võib esitada kirjalikult. Selleks ettenähtud blanketid asuvad valveõe toas.

Statsionaarse õendusabi osakonnas ravil viibimise ajal on keelatud alkoholi tarbida. Haiglas ja haigla territooriumil on suitsetamine keelatud. Keelu rikkumisel kirjutatakse patsient koheselt haiglast välja.

Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega muid väärisesemeid. Kui Teil mingil põhjusel on kaasas väärisesemeid, raha, dokumente vms, palume need anda valveõele, kes paneb šeifi hoiule. Haigla ei kanna vastutust hoiule mitteantud raha ja esemete eest.

Patsiendi isiklikud riided ja jalanõud hoiustatakse riidekapis (riided peavad olema puhtad), kuid omaste soovil võib nii riided kui ka jalanõud viia koju. Ebahügieeniliselt musti riideid haiglasse ei jäeta.

Ravil viibimise aja eest tuleb tasuda voodipäevatasu ja ravipäeva omaosalustasu.

Voodipäevatasu
Statsionaarsel  õendusabil viibimisel arvestatakse voodipäevatasu 2.50 eurot päev,
maksimaalselt 10 voodipäeva eest (so 25 eurot).

Omaosalustasu
Statsionaarsel õendusabil viibimisel on omaosalustasu 15 % Eesti Haigekassa poolt kehtivast voodipäeva piirhinnast.

Haiglasse tulles võtke kaasa:

 • Isikut tõendav dokument
 • Perearsti või eriarsti saatekiri iseseisvale statsionaarsele õendusabile
 • Teile määratud krooniliste haiguste ravimid (nt parkinsoni tõve, vererõhu, diabeedi jne), mida kasutate kodus igapäevaselt
 • Teie käes olevad viimaste uuringute ja analüüside andmed
 • Vahetusjalatsid
 • Isiklikud hügieenitarbed: kamm, hambahari, meestel habemeajamisvahendid jne.

TERE TULEMAST!

Scroll to Top